Khác biệt giữa các bản “Mạc Mẫn Tông”

Luongsonbac đã đổi Mạc Mẫn Tông thành Mạc Kính Chỉ qua đổi hướng: Miếu hiệu chưa được công nhận và tên thật phổ biến hơn
(Luongsonbac đã đổi Mạc Mẫn Tông thành Mạc Kính Chỉ qua đổi hướng: Miếu hiệu chưa được công nhận và tên thật phổ biến hơn)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
250

lần sửa đổi