Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Mạc Mẫn Tông”

Luongsonbac đã đổi Thảo luận:Mạc Mẫn Tông thành Thảo luận:Mạc Kính Chỉ qua đổi hướng: Miếu hiệu chưa được công nhận và tên thật phổ biến hơn
(Luongsonbac đã đổi Thảo luận:Mạc Mẫn Tông thành Thảo luận:Mạc Kính Chỉ qua đổi hướng: Miếu hiệu chưa được công nhận và tên thật phổ biến hơn)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
250

lần sửa đổi