Khác biệt giữa các bản “Cấu hình phân tử tam giác đều”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.0721016 using AWB
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.0721016 using AWB)
Examples=[[Lưu huỳnh trioxit|SO<sub>3</sub>]]
}}
[[ImageHình:Boron-trifluoride-3D-vdW.png|thumb|left|200px|Cấu hình phân tử của [[Bo triflorua]], đây là một ví dụ của cấu hình phân tử tam giác đều.]]
Trong [[hóa học]], cấu hình phân tử '''tam giác đều''' là một cấu hình với một nguyên tử ở giữa và ba nguyên tử khác nằm ở góc của một [[tam giác đều]].<ref name=March>{{citechú bookthích sách|first=Jerry|last=March|title=Advanced Organic Chemistry|edition=3rd}}{{ISBN missing}}</ref> Trong cấu hình này, cả ba nguyên tử liên kết được xác định và góc liên kết là 120°. Những phân tử mà nguyên tử liên kết không được xác định như là [[Formaldehyd|H<sub>2</sub>CO]] cũng thuộc cấu hình phân tử này. Các ví dụ cho cấu hình [[phân tử]] tam giác đều bao gồm [[bo triflorua]] (BF<sub>3</sub>), [[formaldehyd]] (H<sub>2</sub>CO), [[phosgene]] (COCl<sub>2</sub>), và [[lưu huỳnh trioxit]] (SO<sub>3</sub>). Một vài ion với cấu hình tam giác đều bao gồm [[nitrat]] ({{chem|NO|3|−}}), [[cacbonat]] ({{chem|CO|3|2−}}), và [[guanidine]] ({{chem|C(NH|2|)|3|+}}). Trong hóa hữu cơ, ba liên kết của cacbon mà tạo thành tam giác đều thường được gọi là [[Lai hóa (hóa học)|sự lai hóa sp<sup>2</sup>]].<ref>{{citechú bookthích sách|last1=Holleman|first1=A. F.|last2=Wiberg|first2=E.|title=Inorganic Chemistry|publisher=Academic Press|location=San Diego|date=2001|ISBN=0-12-352651-5}}</ref><ref>{{citechú thích booksách|first1=G. L.|last1=Miessler|first2=D. A.|last2=Tarr|title=Inorganic Chemistry|edition=3rd|publisher=Pearson/Prentice Hall|ISBN=0-13-035471-6}}</ref>
 
==Xem thêm==
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
<references/>
 
==Liên kết ngoài==
*[https://web.archive.org/web/20080120023822/http://chemlab.truman.edu/CHEM121Labs/MolecularModeling1.htm Molecular Modeling]
*[http://intro.chem.okstate.edu/1314F97/Chapter9/3BP.html Animated Trigonal Planar Visual]
 
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Hóa học lập thể]]
[[CategoryThể loại:Cấu hình phân tử]]