Khác biệt giữa các bản “Đại Thành (định hướng)”

* Xã [[Đại Thành, Ngã Bảy|Đại Thành]], [[thị xã Ngã Bảy]], tỉnh [[Hậu Giang]]
* Xã [[Đại Thành, Hiệp Hòa|Đại Thành]], huyện [[Hiệp Hòa (huyện)|Hiệp Hòa]], tỉnh [[Bắc Giang]]
* Xã [[Đại Thành, Tiên Yên|Đại Thành]], huyện [[Tiên Yên]], tỉnh [[Quảng Ninh]]
* Xã [[Đại Thành, Yên Thành|Đại Thành]], huyện [[Yên Thành]], tỉnh [[Nghệ An]]