Khác biệt giữa các bản “Sứ đồ Phaolô”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| issues=
}}
'''Phaolô thành Tarsus''' (còn gọi là '''Saolô''' theo chữ '''Saul''', '''Paulus''', '''Thánh Phaolô Tông đồ''', '''Thánh Phaolồ''' hoặc '''Sứ đồ Phaolô''', '''Thánh Bảo-lộc''' hay '''Sao-lộc''' theo lối cũ({{lang-he|שאול התרסי}} ''Šaʾul HaTarsi'', nghĩa là "'''SaulSaolô thành Tarsus'''", {{lang-grc|Σαούλ ''Saul'' và Σαῦλος ''Saulos'' và Παῦλος ''Paulos''}}<ref>[[Bauer lexicon]]; {{bibleverse||Acts|13:9|KJV}}, from "The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ: According to the [[Textus Receptus|Received Greek Text]]" (University Press, Cambridge 1876)</ref>), là "Sứ đồ của dân ngoại." <ref>La Mã 11: 13, ''"Tôi nói cùng anh em là người ngoại: bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình."''</ref> Cùng các sứ đồ [[Thánh Phêrô|Phêrô]], [[Gioan]], và [[Giacôbê]], ông được xem một trong những cột trụ của Hội Thánh Kitô giáo tiên khởi, và là một nhân tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển [[Kitô giáo]] thời kỳ sơ khai.<ref>
* Gal. 2: 9, ''"…và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng, là những người được tôn trọng như cột trụ, trao tay giữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn những người ấy thì đi đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì."''
* "The Canon Debate," McDonald & Sanders editors, 2002, chapter 32, page 577, by [[James D. G. Dunn]]: "Có lẽ Peter trong thực tế thủ giữ vai trò người trung gian" (pontifex maximus!) ''hơn ai hết, ông là người nối kết những nhân tố khác nhau trong Kitô giáo thế kỷ thứ nhất.'' James Em của Chúa, và Phaolô là hai nhà lãnh đạo nổi bật khác trong thời kỳ này. Nhưng Peter, như được thuật lại trong Galatians 2, đảm nhận nhiệm vụ duy trì truyền thống Do Thái, điều mà Phaolô không có, đồng thời có tầm nhìn rộng mở đối với nhu cầu phát triển hội Thánh, điều mà James đang thiếu. Có lẽ John là nhân vật trung tâm trong nỗ lực bảo vệ sự hiệp nhất của hội Thánh giữa các quan điểm cực đoan."</ref> (sinh [[3 TCN|3]]–[[14 TCN]]; mất [[62]]–[[69]] CN).