Khác biệt giữa các bản “Quảng Bình”

không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật tình hình kinh tế Quảng Bình 2018.)
| dân số nông thôn = 707.069 người (79%)
| mật độ dân số = 110 người/km²
| Tổng sản phẩm trên địa bàn =
| Xếp hạng GRDP =
| Năm tính GRDP =
| GRDP bình quân đầu người =
| Năm tính GRDP bình quân đầu người =
| Xếp hạng GRDP bình quân đầu người =
| giấu bản đồ mặc định = có
| bản đồ 1 = Quang Binh in Vietnam.svg