Khác biệt giữa các bản “Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Minh tâm kỳ án || 24×45 || Chu Thiện
|-
| Sao miệt vườn || 18×45 || Nguyễn Hồng Chi
|-
| rowspan="4" |'''2017'''
| Sóng ngầm || 40×45 || Nguyễn Tường Phương
|-
| Đảo khát || 20×45 || Phương Nam
|-
| Sống gượng || 30×45 || Phạm Nhuệ Giang
|-
| Dặm đường công lý || 30×45 || Trần Quang Đại
|-
|}