Khác biệt giữa các bản “Thế Pliocen”

không có tóm lược sửa đổi
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thế Thượng Tân thành Thế Pliocen qua đổi hướng: đổi tên chưa qua thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
'''Thế Pliocen''' ({{IPAc-en|pron|ˈ|p|l|aɪ|ə|ˌ|s|iː|n}};{{refn|{{MerriamWebsterDictionary|Pliocene}}}}{{refn|{{Dictionary.com|Pliocene}}}} hay '''thế Pleiocen''' hoặc '''thế Thượng Tân''' là một [[thế (địa chất)|thế địa chất]], theo truyền thống kéo dài từ khoảng 5,332 tới 1,806 triệu năm trước (Ma). Tuy nhiên, trong phiên bản 2009 về thang niên đại địa chất của ICS thì ranh giới trên của nó đã được điều chỉnh lại thành 2,588 Ma<ref name="ICS2009">Xem phiên bản 2009 của niên đại địa chất của ICS: [http://www.quaternary.stratigraphy.org.uk/correlation/GSAchron09.jpg tại đây]</ref>
 
Thế Pliocen là thế thứ hai của [[kỷ Neogen]] trong [[đại Tân sinh|đại Tân Sinh]]. Thế Pliocen diễn ra sau [[thế Miocen]] và ngay sau nó là [[thế Pleistocen]].