Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của BonTheFox13 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| abovestyle = font-style: italic; background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; line-height: normal;
| aboveclass = summary
| above = {{If empty |{{{tên|}}}|{{{show_name|}}} |{{{name|}}} |<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly> }}
 
| headerclass = summary
| headerstyle = background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em;
 
| image = {{#gọi:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{hình|}}}}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1.13<!-- 1.13 is the most common size used in TV articles. -->}}}|alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}}}}
| above = {{{show_name|{{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}}}
| caption = {{{caption|{{{chú thích hình|}}}}}}
| image = {{#gọi:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1.13<!-- 1.13 is the most common size used in TV articles. -->}}}|alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}}}}
| caption = {{{caption|}}}
 
| label1 = Tên khác
| data1 = {{{show_name_2|{{{tên khác|}}}}}}
 
| label2 = Thể loại
| data2 = {{{genre|{{{thể loại|}}}}}}
 
| label3 = Định dạng
| class3 = category
| data3 = {{{format|{{{định dạng|}}}}}}
 
| label4 = Sáng lập
| data4 = {{{creator|{{{sáng lập|}}}}}}
 
| label5 = Phát triển
| data5 = {{{developer|{{{phát triển|}}}}}}
 
| label6 = Dựa trên
| data6 = {{{based_on|{{{based on|{{{dựa trên|}}}}}}}}}
 
| label7 = Kịch bản
| data7 = {{{writer|{{{kịch bản|}}}}}}
 
| label8 = Đạo diễn
| data8 = {{{director|{{{đạo diễn|}}}}}}
 
| label9 = Chỉ&nbsp;đạo nghệ&nbsp;thuật
| data9 = {{{creative_director|{{{chỉ đạo nghệ thuật|}}}}}}
 
| label10 = Dẫn chương&nbsp;trình
| data10 = {{{presenter|{{{host|{{{dẫn chương trình|}}}}}}}}}
 
| label11 = Diễn viên
| data11 = {{{starring|{{{diễn viên|}}}}}}
 
| label12 = Giám khảo
| data12 = {{{judges|{{{giám khảo|}}}}}}
 
| label13 = Lồng tiếng
| data13 = {{{voices|{{{lồng tiếng|}}}}}}
 
| label14 = Dẫn chuyện
| data14 = {{{narrated|{{{dẫn chuyện|}}}}}}
 
| label15 = Hòa&nbsp;âm, phối&nbsp;khí
| data15 = {{{theme_music_composer|{{{hòa âm|}}}}}}
 
| label16 = Nhạc dạo
| data16 = {{{opentheme|{{{nhạc dạo|}}}}}}
 
| label17 = Nhạc kết
| data17 = {{{endtheme|{{{nhạc kết|}}}}}}
 
| label18 = Phụ hòa âm
| data18 = {{{composer|{{{phụ hòa âm|}}}}}}
 
| label19 = Quốc gia
| data19 = {{{country|{{{quốc gia|}}}}}}
 
| label20 = Ngôn ngữ
| data20 = {{{language|{{{ngôn ngữ|}}}}}}
 
| label21 = Số mùa
| data21 = {{{num_seasons|{{{số mùa|}}}}}}
 
| label22 = Số phần
| data22 = {{{num_series|{{{số phần|}}}}}}
 
| label23 = Số tập
| data23 = {{{num_episodes|{{{số tập|}}}}}} {{#if: {{{list_episodes|{{{danh sách tập|}}}}}} | ([[{{{list_episodes|{{{danh sách tập|}}}}}}|Danh&nbsp;sách chi&nbsp;tiết]])}}
 
| label24 = Số phầnmùa đã phát tại Việt&nbsp;Nam
| data24 = {{{num_seasons_vn|{{{số mùa vn|}}}}}}
 
| label25 = Số phần đã phát tại Việt&nbsp;Nam
| data25 = {{{num_series_vn|{{{số phần vn|}}}}}}
 
| label26 = Số mùa đã phát tại Việt&nbsp;Nam
| data26 = {{{num_seasons_2_vn|{{{số mùa vn 2|}}}}}}
 
| label27 = Số mùaphần đã phát tại Việt&nbsp;Nam
| data27 = {{{num_series_2_vn|{{{số phần vn 2|}}}}}}
 
| label28 = Số tập đã phát tại Việt&nbsp;Nam
| data28 = {{{num_episodes_vn|{{{số tập vn|}}}}}} {{#if: {{{list_episodes_vn|{{{danh sách tập vn|}}}}}} | ([[{{{list_episodes_vn|{{{danh sách tập vn|}}}}}}|Danh&nbsp;sách chi&nbsp;tiết]])}}
 
| header29 = {{#if:{{{executive_producer|{{{giám đốc sản xuất|}}}}}}{{{producer|{{{nhà sản xuất|}}}}}}{{{executive_producereditor|{{{biên tập|}}}}}}{{{location|{{{địa điểm|}}}}}}{{{cinematography|{{{kỹ thuật quay|}}}}}}{{{camera|}}}{{{runtime|{{{thời lượng|}}}}}}{{{company|{{{công ty sản xuất|}}}}}}{{{distributor|{{{nhà phân phối|}}}}}}|Sản xuất}}
 
| label30 = Giám&nbsp;đốc sản&nbsp;xuất
| data30 = {{{executive_producer|{{{giám đốc sản xuất|}}}}}}
 
| label31 = Nhà sản&nbsp;xuất
| data31 = {{{producer|{{{nhà sản xuất|}}}}}}
 
| label32 = Biên tập
| data32 = {{{editor|{{{biên tập|}}}}}}
 
| label33 = Địa điểm
| data33 = {{{location|{{{địa điểm|}}}}}}
 
| label34 = Kỹ&nbsp;thuật quay&nbsp;phim
| data34 = {{{cinematography|{{{kỹ thuật quay|}}}}}}
 
| label35 = Bố trí camera
 
| label36 = Thời lượng
| data36 = {{{runtime|{{{thời lượng|}}}}}}
 
| label37 = Công&nbsp;ty sản&nbsp;xuất
| data37 = {{{company|{{{công ty sản xuất|}}}}}}
 
| label38 = Nhà phân&nbsp;phối
| data38 = {{{distributor|{{{nhà phân phối|}}}}}}
 
| header39 = {{#if:{{{channel|}}}{{{network|}}}{{{kênh|}}}{{{kênh vn|}}}{{{phát sóng cuối|}}}{{{phát sóng đầu|}}}{{{quốc gia công chiếu|}}}{{{định dạng âm thanh|}}}{{{định dạng hình ảnh|}}}{{{picture_format|}}}{{{audio_format|}}}{{{first_run|}}}{{{first_aired|}}}{{{last_aired|}}}|Trình chiếu}}
 
| label40 = Kênh trình&nbsp;chiếu
| data40 = {{{network|{{{channel|{{{kênh|}}}}}}}}}
 
| label41 = Kênh trình&nbsp;chiếu tại Việt&nbsp;Nam
| data41 = {{{network_vn|{{{channel_vn|{{{kênh vn|}}}}}}}}}
 
| label42 = Định&nbsp;dạng hình&nbsp;ảnh
| data42 = {{{picture_format|{{{định dạng hình ảnh|}}}}}}
 
| label43 = Định&nbsp;dạng âm&nbsp;thanh
| data43 = {{{audio_format|{{{định dạng âm thanh|}}}}}}
 
| label44 = Quốc&nbsp;gia công&nbsp;chiếu
| data44 = {{{first_run|{{{quốc gia công chiếu|}}}}}}
 
| label45 = Phát sóng
| data45 = {{{first_aired|{{{phát sóng đầu|}}}}}} {{#if: {{{last_aired|{{{phát sóng cuối|}}}}}}| – {{{last_aired|{{{phát sóng cuối|}}}}}}|}}
 
| label46 = Phát&nbsp;sóng tại Việt&nbsp;Nam
| data46 = {{{first_aired_vn|{{{phát sóng đầu vn|}}}}}} {{#if: {{{last_aired_vn|{{{phát sóng cuối vn|}}}}}}| – {{{last_aired_vn|{{{phát sóng cuối vn|}}}}}}|}}
 
| class47 = noprint
 
| rowclass48 = noprint
| data48 = {{#if:{{{Phimphần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}{{{RPreceded_by|}}}{{{RFollowed_by|}}}|
{{{!}} style="width:100%;"
{{!}} style="width: 50%; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0; text-align: center;" {{!}} ←&nbsp;'''Phần trước'''<br>{{#if:{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{#if:{{{RPreceded_by|}}}|{{{RPreceded_by}}}|&mdash;}}}}