Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Phát triển đô thị==
Quy hoạch chung thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/2000: http://sxd.baclieu.gov.vn/tin-chuyen-nganh/default.aspx?Source=/tin-chuyen-nganh&Category=&ItemID=1863&Mode=1
*Địa điểm lập quy hoạch: Thị trấn Ngan Dừa
*Phạm vi khu vực quy hoạch giới hạn bởi: