Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Phát triển đô thị==
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 – tỷ lệ 1/5000: http://sxd.baclieu.gov.vn/tin-chuyen-nganh/default.aspx?Source=/tin-chuyen-nganh&Category=Quy+hoạch+-+Kiến+trúc&ItemID=960&Mode=1
*Địa điểm lập quy hoạch: Bao gồm các ấp: Nội Ô, Hành Chính, Long Thành, Long Hậu, Long Đức, Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận 1, Phước Thuận A.
*Phạm vi ranh giới quy hoạch:
**Năm 2020 : Đất xây dựng đô thị 708,04 ha.
**Năm 2030 : Đất xây dựng đô thị 777,40 ha.
 
==Đường phố==
* Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp