Khác biệt giữa các bản “Triệu Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
| chủ tịch HĐND =
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 12 thị trấn, 3534
| mã hành chính =
| mã bưu chính =
 
==Hành chính==
Triệu Sơn có 12 thị trấn: [[Triệu Sơn (thị trấn)|Triệu Sơn]] (còn gọi là Giắt) - huyện lỵ, [[Tân Ninh, Triệu Sơn|Nưa]]3534 xã ([[An Nông]], [[Bình Sơn, Triệu Sơn|Bình Sơn]], [[Dân Lực]], [[Dân Lý]], [[Dân Quyền, Triệu Sơn|Dân Quyền]], [[Đồng Lợi]], [[Đồng Thắng, Triệu Sơn|Đồng Thắng]], [[Đồng Tiến, Triệu Sơn|Đồng Tiến]], [[Hợp Lý, Triệu Sơn|Hợp Lý]], [[Hợp Thắng]], [[Hợp Thành, Triệu Sơn|Hợp Thành]], [[Hợp Tiến, Triệu Sơn|Hợp Tiến]], [[Khuyến Nông, Triệu Sơn|Khuyến Nông]], [[Minh Châu, Triệu Sơn|Minh Châu]], [[Minh Dân, Triệu Sơn|Minh Dân]], [[Minh Sơn, Triệu Sơn|Minh Sơn]], [[Nông Trường, Triệu Sơn|Nông Trường]], [[Tân Ninh, Triệu Sơn|Tân Ninh]], [[Thái Hòa, Triệu Sơn|Thái Hòa]], [[Thọ Bình]], [[Thọ Cường]], [[Thọ Dân]], [[Thọ Ngọc]], [[Thọ Phú]], [[Thọ Sơn, Triệu Sơn|Thọ Sơn]], [[Thọ Tân]], [[Thọ Thế]], [[Thọ Tiến]], [[Thọ Vực]], [[Tiến Nông]], [[Triệu Thành, Triệu Sơn|Triệu Thành]], [[Vân Sơn, Triệu Sơn|Văn Sơn]], [[Xuân Lộc, Triệu Sơn|Xuân Lộc]], [[Xuân Thịnh, Triệu Sơn|Xuân Thịnh]], [[Xuân Thọ, Triệu Sơn|Xuân Thọ]]).
 
==Lịch sử==
Ngày [[25 tháng 11]] năm [[1994]], thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Thọ Bình.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], chuyển xã Tân Ninh thành thị trấn Nưa.
Như vậy, huyện Triệu Sơn có 1 thị trấn và 35 xã như hiện nay.
 
Như vậy, huyện Triệu Sơn có 1 thị trấn và 3534 xã như hiện nay.
 
==Giáo dục==