Khác biệt giữa các bản “Ngụy Văn hầu”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm ông được Chu Uy Liệt vương phong làm chư hầu, chính thức được gọi là “vua Ngụy” được thống nhất là năm 403 TCN.
 
Năm ông mất, Sử ký ghi là năm thứ 38, tức là 387 TCN, các sử gia hiện đại lại xác định năm ông mất là 397 TCN – trước đó 10 năm. Như vậy Sử ký xác nhận niên đại Ngụy Văn hầu (3 mốc: bắt đầu ở gia tộc Ngụy – phong chư hầu – mất): là 446 TCN – 403 TCN – 387 TCN; còn các sử gia hiện đại xác định là 324424 TCN – 403 TCN – 397 TCN; từ năm 396 được coi là năm đầu của Ngụy Vũ hầu.
 
==Chiêu hiền đãi sĩ==
Người dùng vô danh