Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ngomanh123”

{{Thư mời Biểu quyết 3}}
--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 12:25, ngày 2 tháng 10 năm 2019 (UTC)
 
== Xin mời bạn tham gia các biểu quyết, thảo luận tháng 10 năm 2019. ==
 
{{Thư mời Biểu quyết 4}}
--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 12:50, ngày 16 tháng 10 năm 2019 (UTC)