Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

Cập nhật kinh tế - xã hội Bình Thuận 2018, vị trí trung bình khá.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Cập nhật kinh tế - xã hội Bình Thuận 2018, vị trí trung bình khá.)
}}
 
'''Bình Thuận''' là một [[tỉnh]] thuộc vùng [[nam Trung Bộ Việt Nam|Duyên hải Nam Trung Bộ]], [[Việt Nam]]. Năm 2018, Bình Thuận là đơn vị hành chính [[Việt Nam]] đông thứ 32 về số dân, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|xếp thứ 34]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)]], [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người|xếp thứ 26]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]] bình quân đầu người, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|đứng thứ 35]] về tốc độ tăng trưởng [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]]. Với 1.239.200 người dân<ref>{{Chú thích web|url=https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714|title=Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2018|last=|first=|date=|website=Tổng cục Thống kê Việt Nam|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 30 tháng 09 năm 2019}}</ref>, GRDP đạt 62.340 tỉ [[Đồng (đơn vị tiền tệ)|Đồng]] (tương ứng với 2,7075 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 50,31 triệu đồng (tương ứng với 2.185 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,91%.<ref name=":039">{{Chú thích web|url=http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=42029&idcm=463|title=Tình hình kinh tế, xã hội Bình Thuận năm 2018|last=|first=|date=|website=Bộ Kế hoạch và Đầu tư|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 12 tháng 10 năm 2019}}</ref>
'''Bình Thuận''' là một [[tỉnh]] thuộc vùng [[nam Trung Bộ Việt Nam|Duyên hải Nam Trung Bộ]], [[Việt Nam]].
 
Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn [[Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam]].
 
==Kinh tế==
{{Chính|Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP}}{{Chính|Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người}}
 
 
Theo sự sắp đặt về kinh tế, hiện nay, Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Phần đất liền của Bình Thuận nằm trong giới hạn 10°35'-11°38' Bắc và 107°24'-108°53' Đông.