Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

không có tóm lược sửa đổi
* [http://www.haiduong.gov.vn/front-end/article/print_preview.asp?article_id=1692 Khái quát chung huyện Kim Thành]
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Kim Thành}}
{{Huyện thị Hải Dương}}