Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| thành lập = 24/12/2003<ref>166/2003/NĐ-CP</ref>
| trụ sở UBND = Ấp 4
| phân chia hành chính = 7 ấp
| chủ tịch UBND = Lâm Ngọc Giàu
| chủ tịch HĐND = Mã Hồng Phúc