Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Nông thôn mới==
 
Năm 20182019, xã Phong Thạnh A đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
==Vị trí địa lí==