Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| hoàng tộc =
| tôn giáo =
| cuống = {{colorbox|red}}{{colorbox|green#8d0606}}
| điều kiện = cá nhân
| tiêu chí = có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc