Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Các loại lịch dưới đây đều là các lịch tính theo chuyển động của [[Trái Đất]] xung quanh [[Mặt Trời]], hay nói cách khác, một năm trong các loại lịch này bằng khoảng thời gian mà Trái Đất thực hiện được một vòng chuyển động quanh Mặt Trời và còn được gọi là dương lịch. Chúng đều có điểm chung là một năm thường kéo dài bằng hoặc xấp xỉ 365 ngày, và đôi khi được mở rộng để cân bằng lịch bằng cách bổ sung thêm 1 ngày dư (được gọi là ngày nhuận) để tạo thành một năm nhuận sau mỗi một khoảng thời gian nhất định, thường là vài năm.
 
===Dương lịch chí tuyến===
Nếu như vị trí của Trái Đất (hay Mặt Trời) được tính toán liên quan tới điểm phân (điểm xuân phân hay điểm thu phân) thì ngày tháng chỉ ra mùa (và như thế nó đồng bộ với xích vĩ của Mặt Trời). Những loại lịch như thế được gọi là dương lịch chí tuyến.
 
Nếu như vị trí của Trái Đất (hay Mặt Trời) được tính toán liên quan tới [[điểm phân]] (điểm [[xuân phân]] hay điểm [[thu phân]]) thì ngày tháng chỉ ra mùa (và như thế nó đồng bộ với [[xích vĩ]] của Mặt Trời). Những loại lịch như thế được gọi là dương lịch chí tuyến. Một năm lịch trung bình của loại lich như thế là xấp xỉ bằng một vài dạng của năm chí tuyến (thông thường hoặc là năm chí tuyến trung bình hoặc là năm xuân phân).
 
Các loại lịch sau là dương lịch chí tuyến:
 
===Lịch Gregory===