Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| logo =
| hình = Đồng muối ở An Ngãi.jpg
| ghi chú hình = cánhCánh đồng muối ở xã An Ngãi, huyện Long Điền
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ = 10