Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
===Diện tích, Dân số===
*Diện tích tự nhiên là 7.699,36 [[hecta|ha]].
*Dân số: 125.179 người [[năm 2009]] (Trong đó: dân số thành thị chiếm 46,15% dsdân số toàn huyện, Nam giới chiếm 50%)
*Mật độ dân số: 16261.626 ng/km²
 
==Hành chính==