Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Tiêu chuẩn đánh số năm trên toàn thế giới là [[Anno Domini]], đôi khi nó cũng được gọi là [[Common Era]]. Nó đã được giới thiệu vào thế kỷ thứ 6 và là hệ thống năm được định sẵn được lập ra bắt đầu từ cột mốc là ngày sinh của [[Chúa Giêsu]].<ref>{{cite book |last=Richards |first=E.G. |date=2013 |contribution=Calendars |editor1-first=S.E. |editor1-last=Urban |editor2-first=P.K. |editor2-last=Seidelmann |url=http://aa.usno.navy.mil/publications/docs/c15_usb_online.pdf |title=Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac |edition=3rd |pages=585, 590 |location=Mill Valley, CA |publisher=University Science Books |isbn=978-1-891389-85-6}} Richards does not explicitly state Anno Domini is the worldwide standard, but does state on page 585 the Gregorian calendar is used throughout the world for secular purposes; the Gregorian calendar is used with the Anno Domini era.</ref>
 
Hệ thống [[Anno Domini]] thường được viết tắt theo [[tiếng Latinh]] là AD cho [[Anno Domini]], và CE cho "[[Common Era]]. Những năm trước AD 1 được viết tắt là BC cho "[[Trước Công nguyên|Before Christ]]" hoặc BCE thay thế cho "[[Common Era|Before Common Era]]". Theo cách tính lịch này, không có tồn tại "năm không" (năm 0).
 
Trong các văn bản [[tiếng Việt]], AD tương ứng với [[sau Công nguyên]] và được viết tắt là SCN ; BC hay BCE tương ứng với [[trước Công nguyên]] và được viết tắt là TCN.