Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

==Tính chất==
===Muối tác dụng với chỉ thị màu===
*'''Đổi màu thành xanh'''
 
::Khi một kim loại mạnh kết hợp với một gốc axit yếu thì dung dịch muối đó sẽ chuyển màu quỳ tím thành xanh
::VD: Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KBr, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>...
:
*'''Đổi màu thành đỏ'''
 
::Khi một kim loại yếu kết hợp với một gốc axit mạnh thì dung dịch muối đó sẽ chuyển màu quỳ tím thành đỏ
::VD: CuSO<sub>4</sub>,...
:
*'''Không đổi màu '''
 
::Khi một kim loại mạnh kết hợp với một gốc axit mạnh thì dung dịch muối đó sẽ không đổi màu quỳ tím
::VD: KNO<sub>3</sub>, NaCl,...
 
===Muối tác dụng với các loại hợp chất===
*<u>'''Muối tác dụng với dung dịch axit: Muối khi tác dụng với axit sẽ cho ra muối mới và axit mới'''</u>
 
::<u>'''Điều kiện: '''</u>
 
::Điều kiện:
1. Thỏa mãn một trong 2 điều kiện phản ứng:
: - Axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.
::CaCO<sub>3</sub> + 2HCl -> CaCl<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O [H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> -> CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (tham khảo ở bài [[axit]])]
:
*<u>'''Muối tác dụng với dung dịch bazơ: Muối khi tác dụng với bazơ sẽ cho ra muối mới và bazơ mới'''</u>
 
::Điều kiện: Cả bazơ và muối tham gia phải tan. Sản phẩm phải có kết tủa hoặc khí bay lên
::
:
*Muối tác dụng với kim loại: KimMuối loạitác riêngdụng lẻvới bazơ sẽ đẩycho kimra loạimuối trongmới muối rakim loại ngoàimới
 
::Điều kiện: Kim loại riêng lẻ phải đứng trước kim loại trong muối trong dãy điện hoá
Người dùng vô danh