Khác biệt giữa các bản “Bùi Phùng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ông tên thật là '''Bùi Văn Thận''', quê quán: thôn Lời, xã [[Đặng Xá]], huyện [[Gia Lâm]], thành phố [[Hà Nội]].
 
- Ông được giác ngộ cách mạng và tham gia ViệtMặt Minhtrận Thống nhất Dân chủ Đông Dương từ năm [[1937]], sau đó tham gia hoạt động Việt Minh ở địa phương. Hoạt động cách mạng thoát ly từ năm [[1943]]. [[Tháng tám|Tháng 8]] năm [[1944]], ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Bắc Ninh, rồi chuyển về [[Hoả Lò]] Hà Nội. Hết dụ dỗ đến tra tấn, ông [[Bùi Phùng| Thận]] vẫn giữ vững khí tiết cách mạng 8 tháng tra khảo chúng vẫn không khép được tội gì cho ông. Trước tình hình rối ren Pháp bị Nhật đảo chính ([[Tháng ba|Tháng 3]] năm [[1945]]), rachúng đành phải trả tự do cho ông. Ra tù ông tiếp tục được giao công viêc tham gia tổ chức chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở các huyện [[Quế Dương]], [[Gia Lương (huyện) |Gia-Lương]], [[Thuận Thành]] và huyện [[Gia Lâm]], tỉnh [[Bắc Ninh]].
 
- Ngày 22 tháng 8 năm [[1945]], chính quyền Cách mạng huyện [[Gia Lâm]] thành lập, ông được Tỉnh bộ Bắc Ninh giao làm Chủ tịch Uỷ ban Cách mạng lâm thời huyện [[Gia Lâm]]. Đầu năm [[1946]], ông làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến - Hành chính huyện [[Quế Dương]], tỉnh [[Bắc Ninh]]; Cuối năm 1947 là Tỉnh uỷ viên kiêm Bí thư huyện [[Võ Giàng]]; sau đó làm Trưởng Ban Đảng vụ Tỉnh ủy [[Bắc Ninh]].
Người dùng vô danh