Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|
|
|Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (sau đổi tên là TC Hậu cần) - là Chủ nhiệm Tổng cục đầu tiên
|-
|4
|
|[[Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)|Phó Thủ tướng Chính phủ]]<br>Viện trưởng [[Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Việt Nam)|Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao]]
|
|Chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục Hậu cần
|-
|5
Người dùng vô danh