Khác biệt giữa các bản “Giáo Phụ”

n (Greenknight dv đã đổi Giáo phụ thành Giáo Phụ qua đổi hướng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trong khi các giáo hội Tây phương coi thời kỳ Giáo Phụ kết thúc sớm – thường vào thời [[Công đồng Chalcedon]] (năm 451) hoặc vào thời [[Công đồng Nicaea II]] hay thời [[Gioan thành Damascus]] (thế kỷ thứ VIII), thì Chính thống giáo Đông phương vẫn dành tước hiệu 'Giáo Phụ' cho một số vị thánh thời mãi sau này, thậm chí cả thời nay.
 
== Sứ Đồ Giáo Phụ thời Tông đồ ==
Các Giáo Phụ đầu tiên thường được gọi là [[Sứ Đồ Giáo Phụ thời Tông đồ]] vì truyền thống cho rằng các ông hay thế hệ của các ông từng được chính các [[mười hai sứ đồ|Tông đồ]] giảng dạy. Trong số này nổi bật là [[Giáo hoàng Clêmentê I|Clêmen thành Roma]] (?–kh.99), [[Ignatiô thành Antiochia]] (kh.35–kh.110), [[Pôlycarpô|Pôlycarpô thành Smyrna]] (kh.69–155) và [[Papias thành Hierapolis]] (kh.60–130). ''[[Didache]]'' ("Giáo huấn của Mười hai Tông đồ") và ''[[Vị mục tử của Hermas]]'', viết bằng [[Tiếng Hy Lạp Koine|tiếng Hy Lạp Phổ thông]] (Koine), thường được xếp vào nhóm các tác phẩm của các Giáo Phụ thời Tông đồ dù tác giả cụ thể của chúng chưa rõ.
 
== Đại Giáo Phụ ==