Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98”

Không có tóm lược sửa đổi
''{{resize|80%|Lan tỏa thông điệp này bằng cách chèn {{tls|Seasonal Greetings}} vào trang thảo luận của thành viên khác.}}''
|}
::Cảm ơn bạn {{u|Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)}} đã có tin nhắn về vấn đề này. Tôi sẽ lưu ý thêm về đề nghị của bạn.--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 12:36, ngày 18 tháng 10 năm 2019 (UTC)