Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Đường Đăng Kiệt, 1964, Tỉnh trưởng Phúc Kiến.
(Lý Quốc Anh, Tỉnh trưởng An Huy.)
(Đường Đăng Kiệt, 1964, Tỉnh trưởng Phúc Kiến.)
[[Viên Gia Quân]], Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Chiết Giang, sinh năm 1962.{{Phúc Kiến|Kinh tế, chính trị=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Phúc Kiến là tỉnh đông thứ mười lăm về số dân, đứng thứ mười về kinh tế Trung Quốc với 39,4 triệu dân, tương đương với [[Iraq]] và GDP đạt 3.580 tỉ NDT (541,1 tỉ USD) tương ứng với [[Bỉ]] hay [[Ba Lan]]. Phúc Kiến có chỉ số GDP đầu người đứng thứ sáu Trung Quốc, đạt 92.080 NDT (tương đương 13.731 USD).{{Giang Tây|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
[[Đường Đăng Kiệt]], 1964, Tỉnh trưởng Phúc Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên dự khuyết [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]], chuyên gia công nghiệp. Người nổi danh cùng [[Lục Hạo]] khi 38 tuổi trở thành Phó Thị trưởng Thượng Hải, đến nay mới trở thành Tỉnh trưởng.{{Giang Tây|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Giang Tây là tỉnh đông thứ mười ba về số dân, đứng thứ mười sáu về kinh tế Trung Quốc với 46,4 triệu dân, tương đương với [[Tây Ban Nha]] và GDP đạt 2.198 tỉ NDT (332,2 tỉ USD) tương ứng với [[Colombia]] hay [[Philippines]].{{Sơn Đông|Kinh tế=Kinh tế Sơn Đông}}