Khác biệt giữa các bản “Châu Thành, An Giang”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Vị trí địa lý ==
Phía bắc giáp huyện [[Châu Phú]]
Phía bắc giáp huyện [[Châu Phú]]; phía đông–đông bắc giáp huyện [[Chợ Mới]]; phía đông–đông nam giáp [[thành phố Long Xuyên]]; phía nam giáp huyện [[Thoại Sơn]]; phía tây giáp huyện [[Tri Tôn (huyện)|Tri Tôn]]; và phía tây bắc giáp huyện [[Tịnh Biên]].
 
Phía đông–đông bắc giáp huyện [[Chợ Mới]]
 
Phía đông–đông nam giáp [[thành phố Long Xuyên]]
 
Phía nam giáp huyện [[Thoại Sơn]]
 
Phía tây giáp huyện [[Tri Tôn (huyện)|Tri Tôn]]
 
Phía tây bắc giáp huyện [[Tịnh Biên]].
 
Huyện Châu Thành tiếp giáp với 4 huyện và thành phố, đó là huyện [[Tịnh Biên]], [[Châu Phú]], [[Chợ Mới, An Giang|Chợ Mới]], [[Thoại Sơn, An Giang|Thoại Sơn]] và thành phố Long Xuyên.
 
Nó tiếp giáp với 4 huyện và thành phố, đó là huyện [[Tịnh Biên]], [[Châu Phú]], [[Chợ Mới, An Giang|Chợ Mới]], [[Thoại Sơn, An Giang|Thoại Sơn]] và thành phố Long Xuyên.
== Điều kiện tự nhiên ==
Địa hình ở đây bằng phẳng, thoải từ bắc xuống nam. Sông Hậu chảy dọc phía đông bắc huyện.