Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Lạc, Phú Tân (An Giang)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Hành chính ==
Toàn Hòa Lạc được chia thành 7 ấp: (Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Bình 3, Hòa Hưng 1, Hòa Hưng 2, Hòa Lộc, Hòa An).
 
== Văn hóa ==