Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngày sao”

Mở rộng bài viết
(Sửa "30 phút" thành "60 phút")
(Mở rộng bài viết)
 
'''1 ngày sao = 24 giờ sao{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} = 3600 phút sao{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} = 86400 giây sao {{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} = 23 giờ 56 phút 4 giây thông thường.
 
1 năm thiên văn = 365,2564 ngày Mặt Trời trung bình = 366,2564 ngày sao.
 
Từ đó, 1 ngày sao = 0,99727 ngày Mặt Trời trung bình = 86164,1 giây thông thường = 23h 56' 04,1" (theo thời gian thông thường)
 
==Tham khảo==
117

lần sửa đổi