Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngày sao”

n
Sửa "3600 phút" thành "1440 phút"
(Mở rộng bài viết)
n (Sửa "3600 phút" thành "1440 phút")
 
'''Ngày sao''' là khoảng thời gian [[Trái Đất]] thực hiện 1 vòng quanh trục và bằng 23h 56' 4".Sở dĩ ngày sao ngắn hơn [[thời gian Mặt Trời|ngày Mặt Trời trung bình]] vì nó không bao gồm khoảng thời gian để [[Mặt Trời]] trở lại trên [[thiên đỉnh]].Ngày sao được chia thành 24 giờ sao, với 1 giờ bằng 60 phút sao và 1 phút bằng 60 giây thời gian sao {{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}}.
 
'''1 ngày sao = 24 giờ sao{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} = 36001440 phút sao{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} = 86400 giây sao {{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} = 23 giờ 56 phút 4 giây thông thường.'''
 
1 năm thiên văn = 365,2564 ngày Mặt Trời trung bình = 366,2564 ngày sao.
117

lần sửa đổi