Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhôm hydroxide”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
}}
}}
'''Nhôm hydroxit''', Al(OH)<sub>3</sub>, được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng khoáng gibbsit (còn gọi là hydrargillit) và ba chất đa hình hiếm hơn nhiều của nó: bayerit, doyleite và nordstrandite. Nhôm hydroxit là lưỡng tính trong tự nhiên, tức là, nó có cả tính chất bazơ và có tính axit. liên quan chặt chẽ là nhôm oxit hydroxit, Alo Al(OH)3, và ôxít nhôm (hoặc nhôm), Al2O3. Nhôm oxit cũng là lưỡng tính trong tự nhiên. Các hợp chất này với nhau là các thành phần chính của bauxite quặng nhôm.
 
==Danh mục==
Người dùng vô danh