Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gia tốc trọng trường”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
{{for|[[gia tốc]] [[Trái Đất]] tác dụng lên các vật|Trọng trường Trái Đất}}
{{for|gia tốc do [[lực hấp dẫn]] gây ra trêntại bề mặt của một [[thiên thể]]|Hấp dẫn bề mặt}}
Trong [[vật lý học]], '''gia tốc trọng trường''' là [[gia tốc]] do [[tương tác hấp dẫn|lực hấp dẫn]] tác dụng lên một vật. Bỏ qua [[ma sát]] do sức cản không khí, theo [[nguyên lý tương đương]] mọi vật nhỏ chịu gia tốc trong một [[trường hấp dẫn]] là như nhau đối với tâm của khối lượng.<ref>
{{chú thích sách