Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| World cup best = Vòng bảng
| Regional name = [[Cúp bóng đá châu Á]]
| Regional cup apps = 910
| Regional cup first = [[Cúp bóng đá châu Á 1980|1980]]
| Regional cup best = Á quân ([[Cúp bóng đá châu Á 1996|1996]])