Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Hứa Cần, 1961, Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tỉnh trưởng Chỉnh phủ Nhân dân tỉnh Hà Bắc, từng lãnh đạo Thâm Quyến nhiều năm, góp phần đưa thành phố này lên tầm Silicon châu Á, cần học hỏi.
(Cung Chính, 1960, Tỉnh trưởng Sơn Đông.)
(Hứa Cần, 1961, Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tỉnh trưởng Chỉnh phủ Nhân dân tỉnh Hà Bắc, từng lãnh đạo Thâm Quyến nhiều năm, góp phần đưa thành phố này lên tầm Silicon châu Á, cần học hỏi.)
{{Hà Bắc|Kinh tế, dân số=Kinh tế, dân số Hà Bắc năm 2018}}
 
Năm 2018, Hà Bắc là tỉnh đứng thứ sáu về số dân, đứng thứ chín về kinh tế Trung Quốc với 75 triệu dân, tương đương với [[Thổ Nhĩ Kỳ]]  và GDP đạt 3.601 tỉ NDT (544,2 tỉ USD) tương ứng với [[Ba Lan]].{{Hà Nam (Trung Quốc)|Kinh tế, dân số=Kinh tế, dân số Hà Nam năm 2018}}
 
[[Hứa Cần]], 1961, Ủy viên [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]], Thạc sĩ, Tiến sĩ, [[Tỉnh trưởng Chỉnh phủ Nhân dân tỉnh]] Hà Bắc, từng lãnh đạo Thâm Quyến nhiều năm, góp phần đưa thành phố này lên tầm Silicon châu Á, cần học hỏi.{{Hà Nam (Trung Quốc)|Kinh tế, dân số=Kinh tế, dân số Hà Nam năm 2018}}
 
Năm 2018, Hà Nam là tỉnh đông thứ ba về số dân, đứng thứ năm về kinh tế Trung Quốc với 95,6 triệu dân, tương đương với [[Việt Nam]] và GDP đạt 4.810 tỉ NDT (715,9 tỉ USD) tương ứng với [[Ả Rập Xê Út]].{{Bắc Kinh|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}