Khác biệt giữa các bản “Thomas Young (nhà khoa học)”

không có tóm lược sửa đổi
{{mergermerge|Thomas Young (nhà vật lý)}}
'''Thomas Young''' (nhà khoa học) sinh 13/6/1773-mất 1/5/1829.Là một bác sĩ, bác sĩ đa khoa học người Anh.Young đóng góp đáng kể trong các lĩnh vực khoa học như ánh sáng, tầm nhìn, cơ học vững chắc,năng lượng, sinh học, ngôn ngữ, hòa âm và Ai Cập.Young đã được mô tả là"Người đàn ông biết tất cả mọi thứ".