Khác biệt giữa các bản “Vietnam Idol: Thần tượng Âm nhạc Việt Nam”

(Sửa đổi đúng nhất)
| country = {{VIE}}
| language = [[Tiếng Việt]]
| network = [[VTV3, VTV6, VTV9, VTV Đà Nẵng, VTV Huế, THVL2, YanTV, MTV|VTV3, VTV6, VTV9, VTV Đà Nẵng, VTV Huế, THVL2, YanTV, MTV]] ([[21 tháng 8]] năm [[2010]] - [[30 tháng 9]] năm [[2016]])<br>[[HTV2|HTV2]], [[HTV7|HTV7]], HTV9,[[Đài HanoiTV,Truyền HanoiTV2,hình VTVThành Cầnphố ThơHồ 1Chí Minh|HTV9]], VTV[[Đài CầnPhát Thơthanh 2,- VTVTruyền Huế,hình DRT1, TTVNội|HanoiTV]], NTV,[[Đài KTV,Phát THP,thanh QTV- ,Truyền hình Hà PTQNội|HTV2HanoiTV2]], HTV7,[[Trung HTV9,tâm HanoiTV,Truyền HanoiTV2,hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ|VTV Cần Thơ 1]], [[Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ|VTV Cần Thơ 2]], [[Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Huế|VTV Huế]], [[Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng|DRT1]], [[Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa|TTV]], [[Đài phát thanh - truyền hình Nghệ An|NTV]], [[Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà|KTV]], [[Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng|THP]], [[Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh|QTV]], [[Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh|PTQ]] ([[23 tháng 5]] năm [[2007]]-[[16 tháng 1]] năm [[2009]])
| picture_format = [[576i]] ([[23 tháng 5]] năm [[2007]]-nay)<br>[[1080i]] ([[15 tháng 12]] năm [[2013]]-nay)
| first_aired = [[23 tháng 5]] năm [[2007]]
Người dùng vô danh