Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin đền Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| header1 = {{#if:{{{tên thánh|}}}{{{tên thần|}}}{{{thờ phụng|}}}|Thờ phụng}}
 
| data2 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}|{{collapse#if:{{{danh topsách|}}}|title='''{{{thờ phụng|}}}'''<br>[[{{{danh sách|width=100%|border=0px|bg=#F0F2F5|bg2=vevent|border2=0px}}}|Danh sách chi tiết]]|<!--
 
<div class="nomobile">{{Hộp thông tin
-->{{collapse top|title={{{thờ phụng|}}}|width=100%|border=0px|bg=#F0F2F5|bg2=vevent|border2=0px}}
<div class="nomobile">{{Hộp thông tin
| child = yes
| data1 = {{#if:{{{tên thánh|{{{tên thần|}}}}}}|{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| công trạng = {{{công trạng 10|}}}
| thánh tích = {{{thánh tích 10|}}}
}}}}}}</div>}}
{{collapse bottom}}}}