Khác biệt giữa các bản “Agave schidigera”

không có tóm lược sửa đổi
Tập tin:Agave schidigera Durango Delight.jpg
Tập tin:Agave schidigera.jpg
File:老翁龍舌蘭20191002180257 01.jpg
File:老翁龍舌蘭20191002180257 03.jpg
</gallery>
144

lần sửa đổi