Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
===Thành phần hội đồng===
Thành lập ngày [[8 tháng 2]] năm [[1880]], Hội đồng có 18 thành viên: 6 [[người Việt]] và 12 [[người Pháp]].<ref name="Brocheur">Brocheur. tr 77</ref> Năm [[1920]], [[Toàn quyền Đông Dương]] Maurice Long cho tăng<ref>Buttinger, Joseph. ''The Smaller Dragon''. New York: Praeger Publishers, 1970. tr 434</ref> con số này lên thành 10 người Việt và 14 người Pháp<ref name="Penniman, Howard R. tr 17">Penniman, Howard R. tr 17</ref> vì yêu sách vận động của [[Đảng Lập hiến Đông Dương]].<ref name="bqc">[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jjV2xbVP7yMJ:namkyluctinh.org/a-lichsu/rbsmith-nbac-bqchieu.pdf+t%E1%BA%A9y+chay+1919&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESgzPv2h-pMDDLZ6NbatXdDQsFRBqgWtH5lCYh_dnf7tgcbOKFXRcLeA7oV-xyiK7qVMhqiqeNi8cB9wLGHfAVqMGbQADce2I1p2cBteMj6sz-4xvwEC8yvNjWyU84NrIVGVuu2s&sig=AHIEtbQTHLbPoHDkLb_xHCyPdYScKG0BTQ "BÙI QUANG CHIÊU VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30"] tr 5</ref> Sắc lệnh ngày [[6 tháng 1]] năm [[1922]] quy định rõ thành phần của Hội đồng:<ref name="Brocheur. Phụ lục 3. tr 385">Brocheur. Phụ lục 3. tr 385</ref>
#10 người Pháp, do đầu phiếu trực tiếp.
#10 người bản xứ, do đầu phiếu hạn chế
#2 đại diện của Phòng Thương mại Sài Gòn và 2 đại diện của Phòng Canh nông, số người Pháp và bản xứ chia đồng đều.
Người dùng vô danh