Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Viết trang mới”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Viết trang mới” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Bước 2: Chuẩn bị nội dung==
{{chi tiết|Wikipedia:Trợ giúp viết bài}}
Một nội dung mang ''tính bách khoa'' thường bắt đầu bằng một định nghĩa hay tóm tắt ngắn về chủ đề, tiếp theo là các ý phát triển trong từng đề mục. Bạn có thể viết từ kiến thức bản thân tích lũy, nhưng nói chung ta nên tổng hợp lại từ nhiều nguồn tham khảo đáng tin cậy.
*Bắt đầu bài bằng cách định nghĩa chủ đề, với tên chủ đề được viết đậm. Phải luôn nghĩ rằng độc giả không biết gì về chủ đề mình đang nói. Trong câu đầu tiên, trả lời những câu hỏi sau về đề tài:...là cái gì?...là ai? Hay nhất là bắt đầu bài với câu: "'''Tên đề tài''' là...". Ví dụ nếu đề tài là một nhân vật, bạn nên bắt đầu với một câu để cho biết vì sao người này được biết đến:
* [[Wikipedia:Cách đặt tên trang|Cách đặt tên trang]]
* [[Wikipedia:Chuyển nối trang|Cách chuyển nối trang]]
* [[Wikipedia:Trợ giúp viết bài]]
* [[Wikipedia:Sửa đổi|Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mã wiki để viết]]
 
12.209

lần sửa đổi