Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Địa lý==
Xã Ngọc Sơn có địavị giớitrí hànhđịa chính:
* Phía đông giáp xã [[Tiền Tiến (xã)|Tiền Tiến]] qua [[sông Thái Bình]];
* Phía tây giáp phường [[Tân Hưng, thành phố Hải Dương|Tân Hưng]] và xã [[Gia Xuyên]];
* Phía nam giáp xã [[Tân Tiến, Gia Lộc|Tân Tiến]], huyện [[Gia Lộc]] và xã [[Đại Sơn, Tứ Kỳ|Đại Sơn]], huyện [[Tứ Kỳ]];
* Phía bắc giáp phường [[Hải Tân (phường)|Hải Tân]].
 
Xã Ngọc Sơn có địa giới hành chính:
 
* Phía đông giáp xã [[Tiền Tiến (xã)|Tiền Tiến]] qua [[sông Thái Bình]];
* Phía tây giáp phường [[Tân Hưng, thành phố Hải Dương|Tân Hưng]] và xã [[Gia Xuyên]];
* Phía nam giáp xã [[Tân Tiến, Gia Lộc|Tân Tiến]], huyện [[Gia Lộc]] và xã [[Đại Sơn, Tứ Kỳ|Đại Sơn]], huyện [[Tứ Kỳ]];
* Phía bắc giáp phường [[Hải Tân (phường)|Hải Tân]].
==Lịch sử==
Xã Ngọc Sơn nguyên trước đây thuộc huyện Tứ Kỳ, được thành lập từ năm 1945 trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ là Ngọc Lặc (có các thôn Vạn Hộ, Minh Kha), Phạm Xá, Mỹ Xá (tên nôm là Bùi, vốn có tên là Nguyễn Xá, đầu triều Nguyễn 1802 vì kiêng quốc tính nên đổi thành Mỹ Xá).