Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đức Hải]]
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải]]
*Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải|Đào Xuân Nghiệp]]
* Phó Chính ủyː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Nguyễn Viết Xuân (định hướng)|Nguyễn Viết Xuân]]
 
Người dùng vô danh