Khác biệt giữa các bản “Hà Trung”

Không thay đổi kích thước ,  11 tháng trước
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[1988]], thành lập thị trấn Hà Trung - thị trấn huyện lị huyện Hà Trung - trên cơ sở điều chỉnh 38,2 ha diện tích tự nhiên của xã Hà Bình; điều chỉnh 52,9 ha diện tích tự nhiên với 625 nhân khẩu của xã Hà Ninh; điều chỉnh 61,4 ha diện tích tự nhiên với 490 nhân khẩu của xã Hà Phong và điều chỉnh 8,7 ha diện tích tự nhiên với 320 nhân khẩu của xã Hà Ngọc.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thườngthường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập các xã Hà Lâm và Hà Ninh thành xã Yến Sơn;, sáp nhập xã Hà Toại và xã Hà Phú thành xã Lĩnh Toại;, sáp nhập các xã Hà Thanh và Hà Vân thành xã Hoạt Giang;, sáp nhập các xã Hà Yên và Hà Dương thành xã Yên Dương;, sáp nhập xã Hà Phong vào thị trấn Hà Trung.
 
Như vậy, huyện Hà Trung có 1 thị trấn và 19 xã như hiện nay.