Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Trương Quốc Thanh, 1964, Ủy viên Trung ương, Thị trưởng Thiên Tân. "Nguyên soái quân đội" - biệt danh, nổi tiếng Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, Việt Nam chúng ta đáng xem xét xây dựng công nghiệp bằng nguồn nước ngoài.
(Đường Lương Trí, Thị trưởng Trung Khánh.)
(Trương Quốc Thanh, 1964, Ủy viên Trung ương, Thị trưởng Thiên Tân. "Nguyên soái quân đội" - biệt danh, nổi tiếng Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, Việt Nam chúng ta đáng xem xét xây dựng công nghiệp bằng nguồn nước ngoài.)
Năm 2018, Thiên Tân là đơn vị hành chính (gồm 04 thành phố trực thuộc trung ương, 22 tỉnh, 05 khu tự tri dân tộc và 02 đặc khu hành chính) đông thứ hai mươi bảy về số dân, đứng thứ mười chín về kinh tế Trung Quốc với 15,5 triệu dân, tương đương với [[Somalia]] và GDP đạt 1.881 tỉ NDT (284,2 tỉ USD) tương ứng với [[Bangladesh]]. Thiên Tân có chỉ số GDP đầu người đứng thứ ba Trung Quốc, chỉ sau [[Bắc Kinh]] và [[Thượng Hải]], đạt 120.711 NDT (tương đương 18.241 USD).
 
[[Bản mẫu:Thiên Tân]] thời điểm trước được ghi lỗi, đây là thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc.{{Liêu Ninh|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
[[Trương Quốc Thanh]], 1964, Ủy viên Trung ương, Thị trưởng Thiên Tân. "Nguyên soái quân đội" - biệt danh, nổi tiếng Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, Việt Nam chúng ta đáng xem xét xây dựng công nghiệp bằng nguồn nước ngoài.{{Liêu Ninh|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Liêu Ninh là tỉnh đông thứ mười bốn về số dân, đứng thứ mười bốn về kinh tế Trung Quốc với 43,7 triệu dân, tương đương với [[Algérie]] và GDP đạt 2.532 tỉ NDT (382,6 tỉ USD) tương ứng với [[Cộng hòa Nam Phi]]. Năm 2015, GDP Liêu Ninh đạt 2.867 tỉ NDT (460,3 tỉ USD).