Khác biệt giữa các bản “Lý Huệ Tông”

n
→‎Ngả theo họ Đoàn: thêm đường dẫn Công chúa Thiên Cực
n (→‎Ngả theo họ Đoàn: thêm đường dẫn Công chúa Thiên Cực)
Xác Cao Tông chưa kịp chôn, trong triều đã xảy ra biến loạn. [[Tô Trung Từ]] trở thành quyền thần trong triều. Tháng 12 năm 1210, [[Đỗ Kính Tu]] nhận ủy thác của vua trước là Cao Tông mưu giết Trung Từ nhưng không xong, bị Trung Từ bắt dìm chết dưới nước ở bến Đại Thông. Sau đó Nội hầu Đỗ Thế Quy cũng mưu phát binh giết Trung Từ không thành, cũng bị Trung Từ giết chết.
 
Tháng 7 năm 1211, Tô Trung Từ đang đêm sang Gia Lâm tư thông với [[Công chúa Thiên Cực (nhà Lý)|công chúa Thiên Cực]], bị quan nội hầu Vương Thượng là chồng công chúa giết chết<ref>Theo ''Việt sử lược'', trước đó công chúa Thiên Cực đã từng tư thông với gian thần Phạm Du.</ref>. Con rể Trung Từ là tướng Nguyễn Ma La bị tướng dưới quyền Nguyễn Trinh giết.
 
Trần Thừa lập kế giết Nguyễn Trinh. Trần Tự Khánh nhân lúc kinh thành bỏ trống, lập tức mang quân về kinh sư, an táng người cậu Tô Trung Từ ở làng Hoạch. Các tướng cát cứ ở Hồng châu là Đoàn Thượng và Đoàn Văn Lôi nói vu Trần Tự Khánh với vua Huệ Tông rằng:
111

lần sửa đổi