Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

Không thay đổi kích thước ,  9 tháng trước
(Cập nhật kinh tế - xã hội Bình Thuận 2018, vị trí trung bình khá.)
Có 34 dân tộc cùng sinh sống ở Bình Thuận, trong đó đông nhất là [[người Việt|dân tộc Kinh]]; tiếp đến là các dân tộc [[người Chăm|Chăm]], [[người Ra Glai|Ra Glai]], [[người Hoa|Hoa]] (tập trung nhiều ở phường Đức Nghĩa - thành phố Phan Thiết, Xã Hải Ninh và xã Sông Lũy- huyện Bắc Bình), [[người Cơ Ho|Cơ Ho]], [[người Tày|Tày]], [[người Chơ Ro|Chơ Ro]], [[người Nùng|Nùng]], [[người Mường|Mường]].
 
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[20092019]], toàn tỉnh có 12 [[tôn giáo]] khác nhau đạt 314415.062223 người, nhiều nhất là [[Công giáo tại Việt Nam|Công giáo]] có 143188.317996 người, tiếp theo là [[Phật giáo Việt Nam|Phật giáo]] có 128159.968016 người, [[Hồi giáo tại Việt Nam|Hồi giáo]] có 1829.779550 người, [[Bà La Môn]] có 1525.094110 người, [[Kháng Cách|đạo Tin Lành]] có 59.489956 người, [[đạo Cao Đài]] có 2.403 người. Còn lại các tôn giáo khác như [[Phật giáo Hòa Hảo]] có 90 người, [[Baha'i giáo]] có 63 người, [[Minh Sư đạo]] có 17 người, [[Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] có 13 người, [[Bửu Sơn Kỳ Hương]] có 6 người và [[Minh Lý đạo]] có 3 người.<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref>
 
==Giao thông==