Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Lưu Quốc Trung, 1962, Ủy viên Trung ương, Tỉnh trưởng Thiểm Tây, đổi vị trí cao nhiều lần. Gương mặt không thể hiện vấn đề.
(Trương Quốc Thanh, 1964, Ủy viên Trung ương, Thị trưởng Thiên Tân. "Nguyên soái quân đội" - biệt danh, nổi tiếng Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, Việt Nam chúng ta đáng xem xét xây dựng công nghiệp bằng nguồn nước ngoài.)
(Lưu Quốc Trung, 1962, Ủy viên Trung ương, Tỉnh trưởng Thiểm Tây, đổi vị trí cao nhiều lần. Gương mặt không thể hiện vấn đề.)
Năm 2018, Hắc Long Giang là tỉnh đông thứ mười bảy về số dân, đứng thứ hai mươi ba về kinh tế Trung Quốc với 37,9 triệu dân, tương đương với [[Canada]] và GDP danh nghĩa đạt 1.636 tỉ NDT (247,3 tỉ USD) tương ứng với [[Việt Nam]] hay [[Ai Cập]]. Hắc Long Giang có chỉ số GDP đầu người đứng thứ hai mươi bảy, đạt 43.274 NDT (tương ứng 6.539 USD).{{Thiểm Tây|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Thiểm Tây là tỉnh đông thứ mười sáu về số dân, đứng thứ mười lăm về kinh tế Trung Quốc với 38 triệu dân, tương đương với [[Ba Lan]] và GDP danh nghĩa đạt 2.444 tỉ NDT (369,3 tỉ USD) tương ứng với [[Israel]].
 
[[Lưu Quốc Trung]], 1962, Ủy viên Trung ương, Tỉnh trưởng Thiểm Tây, đổi vị trí cao nhiều lần. Gương mặt không thể hiện vấn đề, gương mặt đồng chí này tròn vo, từng làm Tỉnh trưởng Cát Lâm.
 
{{Cam Túc|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}